ЕМГ 95 жылдығына арналған галаконцерт (Исатай-Махамбет алаңы)